สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เมล็ดพันธุ์แตงโม "SARA 201"

เมล็ดพันธุ์์แตงโม "SARA 201" ผลทรงยาวรี เปลือกสีเขียวสลับลาย สีเขียวเข้มดำ เนื้อแน่่นละเอียด แดงจัด หวานกรอบ ความหวาน 12-14 บริกซ์ น้ำหนักผล 4-6 กก.

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์แตงโม "ทองไทย 444"

น้ำหนักผล 4-6 กก. อายุเก็บเกี่ยว 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด ผลผลิต 25-30 ตัน/เฮกตาร์

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์แตงโม "ทองไทย 222"

เมล็ดพันธุ์แตงโม "ทองไทย 222" Thong Thai TT 222 น้ำหนักผล 4-6 กก. อายุเก็บเกี่ยว 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด ผลผลิต 25-30 ตัน/เฮกตาร์

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์แตงโม "ไทยคริมสัน 389"

เมล็ดพันธุ์แตงโม "ไทย คริมสัน 389" น้ำหนักผล 6-8 กก. อายุเก็บเกี่ยว 55-60 วัน หลังหยอดเมล็ด ผลผลิต 25-30 ตัน/เฮกตาร์

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์แตงโม "ไทยคริมสัน 489"

เมล็ดพันธุ์แตงโม "ไทย คริมสัน 489" น้ำหนักผล 5-7 กก. อายุเก็บเกี่ยว 55-60 วัน หลังหยอดเมล็ด ผลผลิต 25-30 ตัน/เฮกตาร์

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์แตงโม "วังทอง 789"

เมล็ดพันธุ์แตงโม "วังทอง 789" น้ำหนักผล 3-5 กก. อายุเก็บเกี่ยว 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด ความหวาน 12-14 บริกซ์

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป "ทองคำ 999"

เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป "ทองคำ 999" ความหวาน 13-15 บริกซ์ น้ำหนักผล 1.5 - 2.0กก อายุเก็บเกี่ยว 57-60 วัน หลังหยอดเมล็ด

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป "มิลค์กี้ 222"

เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป "มิลค์กี้ 222" ความหวาน 14-16 บริกซ์ น้ำหนักผล 1.5 - 2.0 กก อายุเก็บเกี่ยว 63-68 วัน หลังหยอดเมล็ด

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป "มิลค์กี้ 223" Rainy

เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป "มิลค์กี้ 223" Rainy หวาน 14-16 บริกซ์ น้ำหนักผล 1.5 - 2.0 กก อายุเก็บเกี่ยว 63-68 วัน หลังหยอดเมล็ด

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป "ทองมิลค์ 289"

เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป ไทองมิลค์ 289" ความหวาน 13-15 บริกซ์ น้ำหนักผล 1.5 - 2.0กก อายุเก็บเกี่ยว 57-60 วัน หลังหยอดเมล็ด

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์เมล่อน "ทูเลิฟ 999"

เมล็ดพันธุ์เมล่อน "ทูเลิฟ 999" ความหวาน 13-14 บริกซ์ น้ำหนักผล 2.0 - 2.2กก อายุเก็บเกี่ยว 75-80 วัน หลังหยอด.

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์เมล่อน "ทูมูน 888"

เมล็ดพันธุ์เมล่อน "ทูมูน 888 ความหวาน 14-16 บริกซ์ น้ำหนักผล 2.0 - 2.2กก อายุเก็บเกี่ยว 75-80 วัน หลังหยอดเมล็ด

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์เมล่อน "ฟอร์ยู 111"

เมล็ดพันธุ์เมล่อน "ฟอร์ยู 111" ความหวาน 13-15 บริกซ์ น้ำหนักผล 2.0 - 2.5 กก อายุเก็บเกี่ยว ุ62-65 วัน

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์พริกชี้ฟ้า "ทอง เทียน 009"

เมล็ดพันธุ์พริกชี้ฟ้า "ทอง เทียน 009" ผลยาว 7-9 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 70-80 วัน หลังหยอดเมล็ด

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์พริกชี้ฟ้า "ไทย ไหม 089 ”

เมล็ดพันธุ์พริกชี้ฟ้า "ไทย ไหม 089 ” ผลยาว 8-9 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 70-80 วัน หลังหยอดเมล็ด

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์พริกหนุ่มขาว "ไทย ไหม 150"

เมล็ดพันธุ์พริกหนุ่มขาว "ไทย ไหม 150" ติดผลดก ผลยาวตรง 14-16 ซม. ผลสีขาวอมเขียว ผิวเรียบมันวาว เนื้อหนา น้ำหนักดี ทนโรค อายุเก็บเกี่ยว 70-75 วัน หลังย

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์พริกหนุ่มเขียว "ไทย ไหม 151"

เมล็ดพันธุ์พริกหนุ่มเขียว "ไทย ไหม 151" ติดผลดก ผลยาวตรง 15-18 ซม. ผลสีขาวอมเขียว ผิวเรียบมันวาว เนื้อหนา น้ำหนักดี ทนโรค อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน ห

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์แตงร้าน "ไ้ทย กรีน 200"

เมล็ดพันธุ์แตงร้าน "ไ้ทย กรีน 200" ผลยาว 18-20 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 30-35 วัน หลังหยอดเมล็ด

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์ฺแตงร้าน "หงษ์ ทอง 111"

เมล็ดพันธุ์ฺแตงร้าน "หงษ์ ทอง 111" ผลยาว 18-20 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 30-35 วัน หลังหยอดเมล็ด ลักษณะ ผลทรงกระบอก ผิวสีเขียว ไหล่เชียวเข้ม เนื้อหนา ไส้ตั

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์แตงกวา "ไทย กรีน 110"

เมล็ดพันธุ์แตงกวา "ไทยกรีน 140" ผลยาว 6-11 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 28-32 วัน หลังหยอดเมล็ด

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์แตงกวา "ไทย กรีน 140"

เมล็ดพันธุ์แตงกวา "ไทย กรีน 140" ผลยาว 12-13 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 32-35 วัน หลังหยอดเมล็ด

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ "ไทยเรด 950"

เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ "ไทยเรด 950" น้ำหนักผล 70-80 กรัม อายุเก็ยว 65-70 วัน หลังย้ายกล้า

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศราชินี "ไทยเรด 150"

เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศราชินี "ไทยเรด 150" ผลกลมรี สีแดงสด รสชาดเปรี้ยวอมหวาน เหมาะสำหรับรับประทานสด น้ำหนักผล 10-15 กรัม อายุเก็ยว 75-80 วัน หลังย้ายก

อ่านต่อ

ฮอร์โมน ธาตุอาหารหลัก และอาหารรอง

ฮอร์โมน โตต้น 111
เร่งการเจริญเติบโตและแตกแขนงเพิ่มมากขึ้น
ทนต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลง
ฟื้นฟูสภาพดินและสภาพต้น
เพิ่มผลผลิตได้เร็วขึ้น
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

ฮอร์โมน โตดอก 222
ช่วยบำรุงต้นและใบ  ทำให้ต้นและใบเขียวทนทาน
ป้องกันการร่วงของดอกและผล
ช่วยในการแตกตาดอก แตกยอด แตกใบอ่อน
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้เขียวทน
เพิ่มความแข็งแรง ต้านทานโรคแมลง

ฮอร์โมน โตผล 333
ช่วยผสมเกสาร
ป้องกันผลร่วง
ป้องกันผลแตก
เพิ่มขนาดผล

ฮอร์โมน  เพิ่มต้น 112
เสริมสร้างความแข็งแรงของผนังเซลล์
ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค
เสริมสร้างการแตกยอดอ่อนของพืช
เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับยอดใหม่ของพืช

ฮอร์โมน เพิ่มผล 334
แก้ปัญหาไส้แตกในแคนตาลุป
เร่งความหวาน
เพิ่มคุณภาพเนื้อผล
ลดปัญหาการหลุดร่วงของผล


วัสดุเพาะกล้า

วัสดุเพาะ (Media, Seed sowing media) ตราเจียงฮายซีดส์

ประโยชน์  ใช้สำหรับเพาะกล้า วัสดุปลอดโรค ทำให้ต้นกล้าโตเร็ว แตกราก เปอร์เซ็นต์การงอกสูง

คุณสมบัติพิเศษ

  1. เพาะกล้าพืชได้ทุกชนิด แตงโม แคนตาลูป เมล่อน พริก พืชผัก ยาสูบ พืชไร ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ยืนต้นทุกชนิด
  2. มีธาตุอาหารครบถ้วนเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้า กล้าไม่โทรม
  3. เปอร์เซ็นต์การงอกสูง  งอกสม่ำเสมอ แตกรากดี กล้าไม่เป็นโรค
  4. น้ำหนักเบก สะดวกต่อการขนส่งและย้ายปลูก
  5. ต้นกล้าสมบูรณ์ สม่ำเสมอ ตั้งตัวได้เร็วหลังย้ายปลูก
  6. ร่วนซุย อุ้มน้ำได้นาน ถ่ายเทอากาศได้ดี
  7. มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้า

 

 

บริษัท เจียงฮายมล็ดพันธุ์ จำกัด 

522/150 หมู่ที่ 10 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  โทร  0972081945, 0840123451

www.jianghaiseeds.com    Email:  jianghaiseeds@gmail.com